Home
PDF Print E-mail

I HAVE PUPPIES!!! URODZI? SI? NOWY MIOT!!!


Litter "O" Galopuj?ca Fufla kennel born 06.02.2017
M:Junior Poland Champion, Poland Champion, Junior Club Winner, Junior Polad Winner, Poland Winner TOCCATA Galopuj?ca Fufla FCI F: Junior Poland Champion, Deutscher Jugend- Champion BHF, Slovakia Junior Champion, Junior Europen Winner'16 Nagyhegyi Pajkos Gambler

PUPPIES WILL BE READY TO GO TO NEW HOMES FROM 8 WEEKS OLD !

SZCZENI?TA B?D? MOG?Y TRAFIA? DO NOWYCH DOMÓW PO UKO?CZENIU 8 TYGODNI.

PE?NA INFORMACJA + ZDJ?CIA RODZICÓW I SZCZENI?T : FACEBOOK profil: Dorota G?siorowska zdj?cie w tle Galopuj?ca Fufla

MORE INFO + PICS + PEDIGREE OF PARENTS : FACEBOOK PROFIL : Dorota G?siorowska

Mobile tel: + 48 603 645 191 

Nasza hodowla znajduje si? w spokojnej okolicy,w?ród sadów, pól i ??k wielkopolskiej równiny,niedaleko Poznania.
Po?o?enie to sprawia, ?e nasze bassety maj? do dyspozycji sporo ogrodzonego terenu,du?y ogród i przestronny dom.
Mieszkaj? razem z nami,nie s? izolowane w kojcach,wr?cz przeciwnie - s? pe?noprawnymi cz?onkami naszej rodzinnej spo?eczno?ci.
Ka?dy go?? jest przez nie entuzjastycznie witany, a odwiedzaj?ce nas licznie dzieci - równie? chore i niepe?nosprawne, wr?cz je uwielbiaj?.
Naszym milusi?skim nieobce s? d?ugie spacery, w których gdy tylko pozwala na to pogoda, z rado?ci? uczestnicz?.
Naw?chiwanie, tropienie, buszowanie po rowach i zaro?lach w le?nej g?stwinie - to ich ?ywio?!
Hodowla nieustannie si? rozwija.
Orkisz jest ju? Interchampionem (INTCH C.I.B), a oprócz Kamei, uprawnienia hodowlane otrzyma?a tak?e Pauza - nasza championka. Ro?nie nam te? Shimmy - córka Orkisza i Kamei.Zdoby?a ju? tytu? M?odzie?owego Championa Polski. Mamy nadziej?, ?e w naszej hodowli wkrótce pojawi? sie kolejne przes?odkie,d?ugouche male?stwa!.